unimot dywidenda 2022

Zależnej – Unimot Paliwa, przez co zmianie uległa struktura generowania zysków przez poszczególne podmioty z Grupy. Propozycja wypłaty, mimo że rekordowa, jest zgodna z polityką dywidendową, która zakłada rekomendowanie minimum 30% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej spółki, zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu wypłaty znacznej części zysku w postaci dywidendy w wysokości 13,69 zł na jedną akcję. Unimot zamierza kontynuować wypłatę dywidendy także w przyszłym roku – poinformował prezes spółki Adam Sikorski w komentarzu na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dodał, że wyniki za rok 2022 będą trudne do powtórzenia w tym roku.

  1. Następny, IV kwartał 2022 r., zarząd UNIMOT ocenia dobrze i jest spokojny o wynik roczny.
  2. Dzień dywidendy to 12 czerwca, a jej wypłatę zaplanowano na 16 czerwca 2023 r.
  3. Polityka ta określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy, która będzie wyliczana na podstawie osiąganych wyników skonsolidowanych, a nie jednostkowych.
  4. „Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie oszacować jej skutków na naszą sytuację finansową, ponieważ jest zbyt wiele niewiadomych rynkowych i wątpliwości interpretacyjnych.

Dzień dywidendy to 12 czerwca, a jej wypłatę zaplanowano na 16 czerwca 2023 r. Tak wysoka wypłata przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 11,35% licząc po kursie zamknięcia z czwartku, 20 kwietnia. Dodał, że spółka nie może zadeklarować, że dywidenda w kolejnych latach wyniesie powyżej 10 zł na akcje. „To nie jest coś, co jest ogromnym problemem dla grupy, jasno to mówię i chcę uspokoić (…) My wiemy, mniej więcej, jaki jest najlepszy i najgorszy wariant. To nie jest coś co nasz szokuje, ale nie są to też małe kwoty” – zaznacza Sikorski. „Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie oszacować jej skutków na naszą sytuację finansową, ponieważ jest zbyt wiele niewiadomych rynkowych i wątpliwości interpretacyjnych.

Komentarze dostępne są dla członków premium zamkniętej części Strefy Inwestorów. Zaloguj się, aby przeczytać 1 komentarz.

Rok 2022 rozpoczęliśmy z dużą nadzieją na stabilny i bezpieczny rozwój globalnej gospodarki, jednak światowe bezpieczeństwo zostało zburzone poprzez brutalną zbrojną inwazję Rosji na naszego wschodniego sąsiada – Ukrainę. Zarząd Unimot podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału jednostkowego zysku netto za 2022 r. Zarząd będzie rekomendował Złoto łagodzi trzy tygodnie wysokie jak dolar steadies ZWZ, by zysk w kwocie 112 mln zł przeznaczony był na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 13,69 zł na 1 akcję, natomiast pozostałe 5 mln zł przeznaczone było na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Unimot na posiedzeniu 20 kwietnia 2023 r. Pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w tej sprawie. Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2022 rok.

unimot dywidenda 2022

Zarząd zamierza też powrócić do wypłaty dywidendy w 2023 r. Zapowiedział, że jako prezes i główny akcjonariusz spółki będzie rekomendował przeznaczenie na dywidendę 30% skonsolidowanego zysku netto, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową spółki. UNIMOT zamierza powrócić do wypłaty dywidendy już w przyszłym roku. Polityka dywidendowa została utrzymana i inwestorzy mogą spodziewać się przeznaczenia na wypłatę https://www.fx770.net/tygodniowe-report-i-movers-of-the-forex-rynek-od-wrzesien/ 30% zysku netto. W związku z tym, Zarząd Emitenta przyjął, że w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym skonsolidowanego zysku netto, Zarząd Emitenta będzie rekomendował ZWZ wypłatę dywidendy w takiej wysokości, aby stanowiła ona minimum 30 proc. Skonsolidowanego zysku netto, z zastrzeżeniem, że rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała od sytuacji operacyjno-finansowej Grupy Emitenta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.